KVKK Politikası

2016/679   sayılı Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (“GVKY”) uygun olarak, bu Onay   Formunun içeriğini okuduğumu ve anladığımı beyan ederim. Kişisel   bilgilerimin (hassas kişisel bilgiler de dahil olmak üzere) Gizlilik   Bildirimi’nde belirtilen tüzel kişi ve/veya bağlı kuruluşları   (“Kontrolör”)

tarafından GVKY’a, Kontrolörün linkte yer alan gizlilik   bildirimine (“Gizlilik Bildirimi”) ve kişisel verilerin korunması için   yürürlükte olan ilgili diğer tüm mevzuata tamamen uygun olarak   işleneceğini kabulediyorum.GVKY,kişisel   verilerin işlenmesi ve kişisel verilerin serbest dolaşımı ile ilgili  kurallar hususunda, gerçek kişilerin korunması ile ilgili kuralları   belirler. Gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle de   kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklarını korur. Dürüstlük,  kanuna uygunluk ve şeffaflık ilkeleri temelinde, kişisel verileriniz  sadece

bu  amaçlarla ve Gizlilik Bildirimi ile uyumlu olacak şekilde  toplanır, işlenir ve aktarılır.Kişisel verilerimin geçici, sabit veya sürekli iş ve istihdam olanakları sağlama amacıyla; mevcut pozisyonlar ile ilgili uyarı göndermek amacıyla; bireysel gelişim ve kariyer planlarının değerlendirilmesi  için  profillerin ve mesleki becerilerin değerlendirilmesi (otomatik araçlar  dahil) amacıyla; ve eğitim ve değerlendirme kurslarına katılımve  katılım amacıyla (Gizlilik Bilidirmi’nde daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi) işlenmesine ilişkin olarak; Kişisel bilgilerimin faks, e-posta, sms ve mms aracılığıyla, (Gizlilik Bildirimi’nde daha ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde)  yürütülen interaktif iletişim, Pazar anketleri ve istatistiksel çalışmalar dahil olmak üzere pazarlama faaliyetlerinin ve ticari iletişimin tanıtımı amacıyla işlenmesine ilişkin olarak; Hassasverilerimin yalnızca kaçınılmaz bir şekilde gerekli olduğu durumlarda ve Gizlilik Bildirimi’nde daha ayrıntılı olarak açıklanan amaçlar için   işlenmesine ilişk

Abone Ol

Son gelişmelerden haberdar olmak için e-mail adresinizi giriniz.


Copyright © 2023 Ayyıldız Grubu